FAQs Complain Problems

सहिदभूमि गाउँपलिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक विधेयक,२०७७/०७८ ७७/७८ 07/27/2020 - 17:41 PDF icon आर्थिक विधेयक, २०७७-०७८.pdf
बिनियोजन विधेयक,२०७७/०७८ ७७/७८ 07/27/2020 - 17:40 PDF icon विनियोजन विधेयक, २०७७-०७८.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन २०७६ ७६/७७ 05/17/2020 - 19:47 PDF icon ३ राहत बितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन २०७६ ७६/७७ 05/17/2020 - 19:46 PDF icon २ अध्यक्षास‌ग जनता कार्यक्रमऽ २०७६.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन २०७६ ७६/७७ 05/17/2020 - 19:45 PDF icon १ फुसकाे छाना हटाइ टिन लगाउने कार्यक्रम २०७६.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन ७५/७६ 03/02/2019 - 13:43 PDF icon 2-18 घ वर्गको ईजाजत.pdf, PDF icon 2-19 भवन निर्माण मापदण्ड सहिदभूमि गाउँ पालिका.pdf, PDF icon 2-20 Guideline Final sampati kar.pdf, PDF icon 2-21 अार्थिक नियन्णा.pdf, PDF icon 2-21 अार्थिक नियन्णा81-124.pdf, PDF icon 2-22 टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon Pages from 2-21 अार्थिक नियन्णा1-40.pdf, PDF icon Pages from 2-21 अार्थिक नियन्णा-41-80.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन ७५/७६ 03/02/2019 - 13:42 PDF icon 2-8 स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf, PDF icon 2-9 करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 2-10 Final baco lodar 2074_1_.pdf, PDF icon 2-11 मर्मत.pdf, PDF icon 2-12 Bazar Anugaman.pdf, PDF icon 2-13 Aanudan Sahayata.pdf, PDF icon 2-14 उपभोक्ता समिति गठन proof1.pdf, PDF icon 2-15 स्थानीय न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन.pdf, PDF icon 2-16 Radio.pdf, PDF icon 2-17 karmachari kalyan kosh final.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन ७५/७६ 03/02/2019 - 13:41 PDF icon 1-9 गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन _नमूना_ ऐन.pdf, PDF icon 1-10 पालिकाको बिनियोजन ऐन २०७5.pdf, PDF icon 1-11 सहिदभूमि गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक.pdf, PDF icon 2-1 शहिदभूमि प्रमाणीकरण कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon 2-2 बैठक संचालन कार्यविधि 2074.pdf, PDF icon 2-3 कार्य विभाजन.pdf, PDF icon 2-4 शहिदभूमि गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४_1_.pdf, PDF icon 2-5 Karyasampadan.pdf, PDF icon 2-6 गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon 2-7 विपद-व्यवस्थापन.pdf
सहिदभूमिको ऐन तथा कानुन ७५/७६ 03/02/2019 - 13:39 PDF icon 1-1 Prasaasakiya karyabidhi.pdf, PDF icon 1-2 Agriculture business promotion act,.pdf, PDF icon 1-3 nyayik samiti kanun 1-40.pdf, PDF icon 1-3 nyayik samiti kanun 41-80.pdf, PDF icon 1-3 nyayik samiti kanun.pdf, PDF icon 1-4 Sahakari.pdf, PDF icon 1-5 Local Govt - Health Law - 4 Jan.pdf, PDF icon 1-6 Local-Govt-Education-Law-8-Jan.pdf, PDF icon 1-7 पुर्वाधार एेन.pdf, PDF icon 1-8 आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून_ २०७४.pdf

Pages