सहिदभूमि गाउँपलिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

गाउँपालिकामा सम्पत्ति कर सुरुवात,पहिलो कर दातालाई सम्मान गर्दै उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू

आर्थिक वर्ष: